» Tìm kiếm:

Global Cities Institute

DH RMIT ra mat to chuc nghien cuu Global Cities ĐH RMIT: ra mắt tổ chức nghiên cứu Global Cities

Tối 5-11, ĐH quốc tế RMIT ra mắt tổ chức nghiên cứu ở Việt Nam mang tên Global Cities Institute tại cơ sở Nam Sài Gòn.