» Tìm kiếm:

Giao diện người dùng đồ hoạ

Ly do dang sau Ribbon cua Office 2007 Lý do đằng sau Ribbon của Office 2007

Với Office 2007, Microsoft đã tân trang lại toàn bộ giao diện người dùng đồ hoạ của bộ ứng dụng văn phòng này và giới thiệu "dải chức năng"..