Dem nhac kich ngoai giao chau Au ASEAN Đêm nhạc kịch ngoại giao châu Âu - ASEAN

Kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao EU - ASEAN, Phái đoàn Ủy ban châu Âu tại Việt Nam phối hợp với nhà hát Nhạc vũ kịch Việt..