» Tìm kiếm:

Giồng Ớt

Phat hien moi ve cu dan Ben Tre 2.000 nam truoc Phát hiện mới về cư dân Bến Tre 2.000 năm trước

Bắt đầu bằng tiếng đồn bên sông Hàm Luông về những đồ đá dị dạng nổi đây đó ven bờ, trong vườn cây, lùm bụi của tư nhân - cách nay đã 10..