» Tìm kiếm:

Giọng Huy

Chuyen tinh yeu Chuyện tình yêu

Giọng Huy thì thào: “Lan Anh”. Hai tay Huy quờ quạng về phía trước trong khi Lan Anh đang ở bên phải. Tay của Lan Anh nắm chặt vạt áo.