GIAI THI DAU 3 MON THE THAO PHOI HOP HOI AN VIET NAM DUOC TO CHUC VAO CAC NGAY 1112082007 GIẢI THI ĐẤU 3 MÔN THỂ THAO PHỐI HỢP HỘI AN, VIỆT NAM ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO CÁC NGÀY 11-12/08/2007

Môn thể thao kết hợp Bơi - Xe đạp - Chạy hiện đang rất thịnh hành ở các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, nó vẫn còn khá xa lạ đối với hầu..