Nhan gio Nhắn gió

Đã thành tiềm thức, tinh mơ tôi là ly đen với những viên đá nhỏ ở cà phê vườn hoa Diên Hồng. Chỉ khác mọi bận là những là những ngọn gió..

Nang gio Nam Phi Nắng gió Nam Phi

TP - Đáp xuống sân bay Cape Town vào giữa trưa, nắng rực rỡ và gió lộng tứ bề. Nam Phi là xứ nhiệt đới. Ra khỏi hàng rào hải quan, bạn có..