» Tìm kiếm:

Giáo phận Bùi Chu

Coi xay lua khong lo Cối xay lúa khổng lồ

TP - Với mong muốn được ghi tên trong danh sách Những kỷ lục Guiness VN, người dân trong giáo xứ Quần Lạc thuộc giáo phận Bùi Chu (Nghĩa..

Coi xay lua khong lo Cối xay lúa khổng lồ

Với mong muốn được ghi tên trong danh sách Những kỷ lục Guiness Việt Nam, người dân trong giáo xứ Quần Lạc thuộc giáo phận Bùi Chu (Nghĩa..