» Tìm kiếm:

German Isetta

Duong toi trien lam oto Detroit Auto Show 2007 Phan II Đường tới triển lãm ôtô Detroit Auto Show 2007 (Phần II)

… Thậm chí, các nhà sản xuất khổng lồ hiện nay như Volvo, German Isetta, Mercedes-Benz hay Jaguar và Porsche cũng học hỏi được khá nhiều..