» Tìm kiếm:

George Condominas

Christine Hemmet Nguoi lam dep hinh anh Viet Nam tai thu do Paris Christine Hemmet - Người làm đẹp hình ảnh Việt Nam tại thủ đô Paris

Christine Hemmet chính là người có công lớn trong việc làm nổi bật phần trưng bày về Việt Nam tại Bảo tàng Quai Branly, kể cả phần trưng..

Nguoi lam dep hinh anh Viet Nam tai Paris Người làm đẹp hình ảnh Việt Nam tại Paris

Chuyên đề về Tây Nguyên của nhà dân tộc học George Condominas được Christine Hemmet làm nổi bật phần trưng bày Bảo tàng Quai Branly.

Christine Hemmet Nguoi lam dep hinh anh VN tai thu do Paris Christine Hemmet - Người làm đẹp hình ảnh VN tại thủ đô Paris

Christine Hemmet chính là người có công lớn trong việc làm nổi bật phần trưng bày về VN tại Bảo tàng Quai Branly, kể cả phần trưng bày cố..