Tim driver Geforce MX 400 2 Tìm driver Geforce MX 400 (2)

Chao cac ban , may cua minh dung win XP Pro ( Service Pack 1), card man hinh la Geforce MX 400,hien tai minh dang dung driver mac dinh cua..

Hoi ve card man hinh 2 Hỏi về card màn hình (2)

Tôi có máy PC DELL Pentium 4, 2.2Ghz, 1Gb RAM, 40GB hard disk, graphic integrated Intel chipset. Tôi set ở chế độ chuyển graphic card tự..