» Tìm kiếm:

Gedeon Richter Plc

Tin van Thuoc tranh thai khan cap moi Escapelle Tin vắn: Thuốc tránh thai khẩn cấp mới Escapelle

Ngày 10-6, Công ty dược phẩm Gedeon Richter Plc (Hungary) đã giới thiệu đến các bác sĩ sản phụ khoa, nữ hộ sinh... thuốc tránh thai khẩn..