» Tìm kiếm:

Gabriel Marquez

Nha van Marquez dong vai tro trung gian hoa giai o Colombia Nhà văn Marquez đóng vai trò trung gian hòa giải ở Colombia

Giữa tháng 12/2005, nhà văn Colombia được giải thưởng Nobel Gabriel Garcia Marquez đã bắt tay vào sứ mệnh trung gian hòa giải giữa Chính..