» Tìm kiếm:

Ga Long Biên

Ha Noi Ton tai mot doi quan ly trat tu vo thua nhan Hà Nội: Tồn tại một "đội quản lý trật tự" vô thừa nhận

Một đội tự xưng là "đội quản lý trật tự" của Ga Long Biên lại không nằm dưới sự quản lý của nhà ga. Khi có những sự việc như đội quản lý..