» Tìm kiếm:

Ga Hải Phòng

Ga Hai Phong khong thuc hien nghiem phong chong dich tieu chay cap Ga Hải Phòng không thực hiện nghiêm phòng chống dịch tiêu chảy cấp

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Văn Kể cho biết, tại Ga Hải Phòng, với 4 đoàn tàu đến và đi mỗi ngày, vận chuyển hàng..