» Tìm kiếm:

GS Trần Quán Anh

Nguoi tra lai ban linh dan ong Người trả lại “bản lĩnh” đàn ông

GS-TS Trần Quán Anh ngồi giở lại đống hồ sơ cũ. Hơn 2.000 bệnh án đã nằm im. Sự câm lặng yên lành đó đã thắp lên biết bao ngọn lửa nồng ấm..