» Tìm kiếm:

GS TSKH Đặng Ứng Vận

Chung ta chua dinh hinh ro mo hinh Hoi dong truong dai hoc "Chúng ta chưa định hình rõ mô hình Hội đồng trường đại học”

Đó là nhận xét của GS TSKH Đặng Ứng Vận, phát biểu tại hội thảo “Xây dựng và phát triển Hội đồng trường ở các trường đại học Việt Nam”,..