» Tìm kiếm:

GS Pierre Vermeulin

Can co cac trung tam phan tich dioxin Cần có các trung tâm phân tích dioxin

Tại cuộc trao đổi với báo chí chiều 24-11, GS Pierre Vermeulin - thành viên Ủy ban Hợp tác khoa học Pháp - Việt, công dân danh dự TP.HCM,..