» Tìm kiếm:

GS Lê Tang Hồ

GS Le Tang Ho Canada va mon qua tieng me de GS Lê Tang Hồ (Canada) và món quà tiếng mẹ đẻ

Ông Lê Tang Hồ - Ph.D. và Lanteigne Benoit, BSc. Đại Học Moncton, New Brunswick, Canada - đã nhiều năm là giáo sư ngành tin học. Lĩnh vực..

GS Le Tang Ho va phan mem doc tieng Viet VVV GS Lê Tang Hồ và phần mềm đọc tiếng Việt VVV

Cách đây hơn 30 năm, Giáo sư Lê Tang Hồ tình cờ nghiên cứu hệ thống ngữ âm Việt rồi lặng lẽ tìm hiểu và viết phần mềm đọc tiếng Việt..

GS Le Tang Ho va phan mem doc tieng Viet VVV GS Lê Tang Hồ và phần mềm đọc tiếng Việt VVV

Giáo sư (GS) Lê Tang Hồ là một trong 16 thành viên của Vietsciences, hiện đang giảng dạy tại Đại học Moncton, New Brunswick-Canada. Lĩnh..