» Tìm kiếm:

GS Kaneko Kazushige

560 hien vat dan toc hoc chau A mon qua quy cua GS Kaneko Kazushige 560 hiện vật dân tộc học châu Á - món quà quý của GS Kaneko Kazushige

Ngày 7-6 tới, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ tổ chức Lễ tiếp nhận hiện vật và trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Khoa học xã hội" cho..