» Tìm kiếm:

Gửi Songhong

Gui Songhong Hoang van Gửi Songhong - Hoang van

Những lời mail anh viết sao em thấy giống quá, rất giống một người. Em không biết có phải là anh không nữa. Nhưng tất cả những gì anh nói..

Gui Songhong hoangvan Gửi Songhong - hoangvan

Tôi viết cho anh vì tôi thấy lời anh nói giống lời của người yêu cũ của tôi, người yêu tôi cũng rời xa tôi với lý do như anh chia tay bạn..