Vi sao ban bi nhoi e mail spam Vì sao bạn bị "nhồi" e-mail spam?

Mỗi ngày mở hòm thư điện tử ra bạn thấy rất nhiều những bức thư lạ không biết của ai. Có những bức thư được gửi đi với nội dung quảng cáo,..