Bo Thuong mai lam sao che duoc su that Bộ Thương mại làm sao che được sự thật!

(Nhân đọc Bộ trưởng Thương mại nói gì về chất lượng xăng dầu?và Gửi Bộ trưởng Trương Đình Tuyển)Chúng tôi đã thông tin là cây xăng vẫn chỉ..