Xuat khau gao dang duoc gia Than trong truoc co hoi vang Xuất khẩu gạo đang được giá: Thận trọng trước cơ hội vàng

Gạo XK của VN đang được giá, làm cho hạt gạo của VN trên thương trường quốc tế thêm giá trị, điều này hoàn toàn phù hợp với những dự báo..