» Tìm kiếm:

GĐĐH Leverkusen

Dang sau su ra di cua GDDH Leverkusen Đằng sau sự ra đi của GĐĐH Leverkusen

Reiner Calmund rời ghế GĐĐH Leverkusen được hơn một tháng nhưng đằng sau sự ra đi của người đàn ông đầy quyền lực này vẫn còn những điều bí..

Dang sau su ra di cua GDDH Leverkusen Đằng sau sự ra đi của GĐĐH Leverkusen

Reiner Calmund rời ghế GĐĐH Leverkusen được hơn một tháng nhưng đằng sau sự ra đi của người đàn ông đầy quyền lực này vẫn còn những điều bí..