Nhieu phat hien moi qua khai quat di tich mo chum van hoa Sa Huynh Nhiều phát hiện mới qua khai quật di tích mộ chum văn hoá Sa Huỳnh

Qua đợt khai quật di tích mộ chum văn hóa Sa Huỳnh tại địa điểm Gò Quê, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), các nhà khoa học thuộc..

Phat hien moi tai di chi van hoa Sa Huynh Phát hiện mới tại di chỉ văn hoá Sa Huỳnh

Di chỉ văn hoá Sa Huỳnh tại Gò Quê, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được tổ chức khai quật từ ngày 24/2 vừa qua và đến thời..