» Tìm kiếm:

Fun Run For Charity

Tin anh Tin ảnh

Ngày 12/6, Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM tổ chức chạy bộ gây quỹ từ thiện lần 6 “Fun Run For Charity - 2005”. Tham gia chạy bộ có 3.500..