» Tìm kiếm:

Fukudawa Yukichi

Sinh vien Pham Thi Thu Giang duoc bao chi Nhat Ban ngoi khen Sinh viên Phạm Thị Thu Giang được báo chí Nhật Bản ngợi khen

Ngày 1/7, báo chí Nhật Bản đưa tin một sinh viên Việt Nam đang học tại Trường Đại học Nara - Nhật Bản, đã biên dịch thành công sang tiếng..