» Tìm kiếm:

Freddie Jones

Cinemax 52 American Pastime Cinemax 5/2: American Pastime

Gia đình Nomura sống rất hạnh phúc ở Mỹ cho tới ngày Trân Châu cảng bị tấn công. Điều duy nhất mà họ biết là mình đang bị giam giữ tại trại..

Cinemax 32 Murder At 1600 Cinemax 3/2: Murder At 1600

Thám tử Harlan Regis được triệu tới Nhà trắng sau khi người ta phát hiện ra xác một người phụ nữ trẻ tại nơi tưởng như cứ địa an toàn này...