» Tìm kiếm:

Franzo Grande Stevens

Juventus voi ke hoach chuyen nhuong - Juventus với kế hoạch chuyển nhượng

Chủ tịch Juventus, Franzo Grande Stevens vừa mới thông báo rộng rãi trước báo giới là CLB này sẽ bán vài cầu thủ trước khi ký hợp đồng với..

Juventus vua moi bo nhiem 3 giam doc moi - Juventus vừa mới bổ nhiệm 3 giám đốc mới

Stefano Bertola, Jean-Claude Blanc và Luigi Chiappero, thông báo bởi Franzo Grande Stevens sau khi cuộc họp mặt tại Turin, như vậy hiện tại..