» Tìm kiếm:

Fransico Vital

Tin them ve vu sa thai Vital Dang sau mot su ra di Tin thêm về vụ sa thải Vital: Đằng sau một sự ra đi

Cuối cùng thì HLV trưởng NHĐA thép Pomina- ông Fransico Vital- cũng phải rời chức vụ sau một loạt 4 trận thua trong khuôn khổ V-League..