» Tìm kiếm:

Frank Ricciardone

Lon xon tiep dien o bien gioi Gaza Ai Cap Lộn xộn tiếp diễn ở biên giới Gaza - Ai Cập

Tình hình ở dọc biên giới Gaza - Ai Cập đang trở nên lộn xộn hơn sau khi Israel cố thắt chặt lệnh phong toả và lực lượng an ninh Ai Cập..