» Tìm kiếm:

Francois Nguyễn

Giao su Francois Nguyen Vietnam4all net va mot nuoc Viet hoa hop Giáo sư Francois Nguyễn: Vietnam4all.net và một nước Việt hòa hợp

Giáo sư Francois Nguyễn, tên Việt là Nguyễn Văn Dũng, hiện giảng dạy môn Network Security tại đại học St Paul - Canada. Ông du học từ đầu..