» Tìm kiếm:

France Telcom

2005 DTDD se bien thanh thiet bi giai tri 2005: ĐTDĐ sẽ biến thành thiết bị giải trí?

Bộ phận không dây Orange của France Telcom dự đoán, 2005 sẽ là năm chứng kiến bước chuyển đổi của các thiết bị di động thành thiết bị giải..