» Tìm kiếm:

Fleet Street

Anh lai phong toa trung tam London vi bao dong bom Anh: lại phong toả trung tâm London vì báo động bom

(TPO) Cảnh sát Anh đã phải phong toả giao thông và đóng cửa phần con phố Fleet Street ở trung tâm London sau khi tìm thấy một gói đồ khả..

Trung tam London lai bi phong toa vi bao dong bom Trung tâm London lại bị phong toả vì báo động bom

Cảnh sát Anh đã phải phong toả giao thông và đóng cửa phần con phố Fleet Street ở trung tâm London sau khi tìm thấy một gói đồ khả nghi.