» Tìm kiếm:

Fil Bosmans

Fil Bosmans Con nguoi duoc sinh ra cho tinh yeu va niem vui Fil Bosmans: "Con người được sinh ra cho tình yêu và niềm vui"

Tác giả Fil Bosmans, vốn là một linh mục người Bỉ, đã viết những cuốn sách được ấn hành nhiều triệu bản, bằng hơn 20 thứ ngữ, kể cả quốc tế..