» Tìm kiếm:

Fidel Pino Santos

Thoi trai tre cua Fidel Chuong 7 Thời trai trẻ của Fidel - Chương 7

Đã có rất nhiều tranh cãi về các chi tiết chung quanh cuộc đời Fidel, ngay cả năm sinh chính xác của ông. Đã có lúc xảy ra những bất đồng..