Them mot loi bao mat de doa MS Excel Thêm một lỗi bảo mật đe doạ MS Excel

Người sử dụng Microsoft Excel lại phải đứng trước nguy cơ bị tấn công khi đã có thêm một lỗi bảo mật hoàn toàn mới được phát hiện trong ứng..

Chuong trinh Excel cua Microsoft co lo hong Chương trình Excel của Microsoft có lỗ hổng

Chuyên gia bảo mật người Bulgary, Georgi Guninski, vừa phát hiện lỗi bảo mật trong ứng dụng bảng tính Excel XP của Microsoft. Hacker có thể..

Hoi ve Excel 1 Hỏi về Excel (1)

Tôi có một vấn đề muốn nhờ giúp đỡ giải quyết: Trong Excel XP muốn gán một macro do tôi tạo cho một cell (ví dụ : A2), để sau khi chỉnh sửa..