ETEN M600 Noi cong nghe hoi tu ETEN M600 - Nơi công nghệ hội tụ

Chỉ tham gia thị trường không dây bằng dòng sản phẩm PC Pocket nhưng hãng điện thoại Đài Loan ETEN đã gây được tiếng vang lớn trong thế..

Eten M600 Eten M600

Eten M600 được đánh giá là PDA nhỏ nhất hiện nay nhưng có các tính năng liên lạc mạnh nhất. Sau Qtek 9100, đây là một trong số PDA đầu tiên..

Sanh dieu PDA Eten M600 Sành điệu PDA Eten M600

Eten M600 được đánh giá là PDA nhỏ nhất hiện nay nhưng có các tính năng liên lạc mạnh nhất. Sau Qtek 9100, đây là một trong số PDA đầu tiên..