» Tìm kiếm:

Eman Waleed

Buoi sang kinh hoang o Haditha 2 Buổi sáng kinh hoàng ở Haditha (2)

“Chúng cháu nằm đó, máu chảy và rất đau. Rồi có một vài lính Iraq đến. Họ bế chúng cháu lên. Cháu đã khóc và gào lên hỏi họ: “Sao các..