» Tìm kiếm:

Em Lâm Chí Hiếu

Than dong Ca Mau bo hoc “Thần đồng Cà Mau” bỏ học

TT (Cà Mau) - Em Lâm Chí Hiếu, sinh ngày 14-2-2002 ở đầu kênh Thầy Tư (khóm 4, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), người từng..

Than dong Ca Mau phai bo hoc “Thần đồng Cà Mau” phải bỏ học

Em Lâm Chí Hiếu, sinh ngày 14/2/2002 ở đầu kênh Thầy Tư (khóm 4, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), người từng được báo chí..

Than dong Ca Mau bo hoc “Thần đồng Cà Mau” bỏ học

Em Lâm Chí Hiếu, sinh ngày 14/2/2002 ở đầu kênh Thầy Tư (khóm 4, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), người từng được báo chí..