Co su giong nhau giua Hoi han muon mang va El Farol Có sự giống nhau giữa "Hối hận muộn màng" và "El Farol"

LTS: Sau khi hai abum mới của Hồ Quỳnh Hương - Diamond Noir (Kim cương đen) và Non - stop (Không dừng lại) được phát hành, trên nhiều diễn..