» Tìm kiếm:

Edwrard Zander

Edwrard Zander Thuyen truong moi cua Motorola Edwrard Zander - “Thuyền trưởng” mới của Motorola

Vào cuối 12/2003, Hội đồng quản trị Motorola đã chọn Edward Zander, người từng có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ làm Chủ tịch..