Hung Yen 1 5 ti dong kiem soat nuoc khu do thi Eco Park Hưng Yên: 1,5 tỉ đồng kiểm soát nước khu đô thị Eco-Park

Được sự đồng ý, chứng kiến của đại diện Bộ Xây dựng, tỉnh Hưng Yên và nhiều sở, ngành - chương trình kiểm soát chất lượng nước Khu đô thị..