» Tìm kiếm:

Eastern Mennonite University

DH An Giang Day ngoai ngu cho sinh vien theo chuong trinh IC3 ĐH An Giang: Dạy ngoại ngữ cho sinh viên theo chương trình IC3

Theo GS-TS Võ Tòng Xuân - Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang, trường này đang phối hợp với Đại học Eastern Mennonite University (EMU)..