» Tìm kiếm:

Ea Sô Võ Đức Long

La thu cua Bi thu Tinh uy Dak Lak trong vu san bo rung Lá thư của Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk trong vụ săn bò rừng

Tay súng Võ Thành Long, người tham gia vụ săn bắn động vật quý hiếm ở Ea Sô, khi tới khu bảo tồn này đã có trong tay lá thư giới thiệu do..