» Tìm kiếm:

E Trường THPT Đắk Tô

Hai anh em quet cho cung dau dai hoc Hai anh em quét chợ cùng đậu đại học

Hai anh em ruột Lê Văn Thương, Lê Thị Hiền học sinh lớp 12 E Trường THPT Đắk Tô, huyện Đắk Tô (Kon Tum) nhà rất nghèo, phải quét chợ kiếm..