» Tìm kiếm:

ELastic ADesive

Loai bang moi danh cho vet thuong va vet bong Loại băng mới dành cho vết thương và vết bỏng

Bác sĩ Sody Naimer thuộc quân đội Israel đã chế tạo loại băng “siêu việt” gọi là ELastic ADesive (ELAD) giúp xử lý vết thương và vết bỏng..

Loai bang moi danh cho vet thuong va vet bong Loại băng mới dành cho vết thương và vết bỏng

Bác sĩ Sody Naimer thuộc quân đội Israel đã chế tạo loại băng “siêu việt” gọi là ELastic ADesive (ELAD) giúp xử lý vết thương và vết..