Dung voi ket toi vo Vinh hanh xu nhu dan cho bua Đừng vội kết tội vợ Vinh hành xử như dân "chợ búa"

Chúng ta đừng nhìn vào hậu quả việc cô bồ của Vinh bị rạch mặt mà lên án hay kết tội người vợ. Chúng ta phải xét đến động cơ của hành vi..