Tru tinh Dray Sap Trữ tình Dray Sap

Dray Sap theo tiếng Êđê nghĩa là Thác Khói, thuộc xã Nam Đà (nay là xã Đak Sor) nằm về phía bắc huyện Krông Nô thuộc tỉnh Đak Nông, cách..

Suong khoi Dray Sap Sương khói Dray Sap

Tiếng rền vang của thác nghe rất gần, nhưng phải mất hơn mười phút xuyên rừng mới thấy bừng sáng trước mặt bạn cột tháp nước hùng vĩ và cả..